Jako srodka cieniujacego uzywa sie przetworów jodowych (uroselektanu, rerarodilu lub diodrastu) albo radioaktywnych (torotrastu)

Jako środka cieniującego używa się przetworów jodowych (uroselektanu, rerarodilu lub diodrastu) albo radioaktywnych (torotrastu). Dla flebograficznego badania goleni i uda przetwory jodowe wstrzykuje się w ilości 20 ml 35 % roztworu, a dla badania flebograficznego żył miednicy – 20 ml 50% roztworu. Badanie elektrokardiograficzne Każdy skurcz mięśnia wywołuje powstanie w nim zjawisk elektrycznych. Kurcząca się część mięśnia staje się elektroujemna, a, będąca jeszcze w spoczynku elektrododatnia. Wskutek tego powstaje różnica potencjałów pomiędzy masą mięśniową czynną a spoczywającą i w następstwie tego prąd elektryczny, zwany prądem czynnościowym, którego fala ujemna wyprzedza skurcz mięśnia o 0,03- 0,045 sekundy. Prądy czynnościowe powstają także i w mięśniu sercowym podczas jego pracy. Kurczące się przedsionki są elektroujemne w stosunku do komór i odwrotnie. Prądy z miejsca powstania rozchodzą się we wszystkich kierunkach i doch odzą do powierzchni ciała, lecz tutaj są już tak słabe, że dają się wykryć tylko za pomocą osobnych przyrządów, zwanych elektrokardiografami. [patrz też: ginekolog na nfz gdańsk, wypełnienie kompozytowe cena, mastif tybetański allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog na nfz gdańsk mastif tybetański allegro wypełnienie kompozytowe cena