POSTEPOWANIE W PRAWIDLOWYM PRZEBIEGU POOPERACYJNYM

POSTĘPOWANIE W PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGU POOPERACYJNYM Powinno odpowiadać zasadom wyłożonym w rozdziale o operacjach żołądka. 5. ZABURIZENIA PRZEBIEGU POOPERACYJNEGO a) Zaburzenia krążenia zwalczamy według omówionych już wyżej zasad. b) Powikłania płucne występują tym częściej, im większe były zmiany wyrostka i otrzewnej. Do wystąpienia tych powikłań przyczynia się zachłyśnięcie się chorego podczas znieczulenia ogólnego wziewnego, niedostateczne odkrztuszanie, zator żylny oraz szerzenie się zakażenia drogami chłonnymi z przestrzeni pozaotrzewnowej. Leczenie prowadzimy według zasad omówionych w części poprzedniej. c) Zakażenie powłok brzusznych jest do pewnego stopnia dalszym ciągiem zakażenia toczącego się w jamie brzusznej, należy więc brać pod uwagę możliwość zakażenia powłok w przypadkach, w których stwierdzamy duże zmiany wyrostka i otrzewnej. [więcej w: usg narządu ruchu, dialab, decylitr ]

Powiązane tematy z artykułem: decylitr dialab usg narządu ruchu