Powiklania pooperacyjne w zapaleniu wyrostka robaczkowego

Powikłania pooperacyjne w zapaleniu wyrostka robaczkowego z zapaleniem otrzewnej występują w następujących przypadkach: l) jeżeli nie rozpoczęto zabiegów zmierzających do opanowania zapadu jeszcze przed operacją; 2) jeżeli nie opróżniono przed operacją żołądka sondą, nie wprowadzono stałej sondy i nie opróżniono cewnikiem pęcherza moczowego; 3) jeżeli u chorego po 50 roku życia robi się operację w znieczuleniu ogólnym wziewnym, a nie rdzeniowym; . 4) jeżeli w przypadku appendicitis – peritonitis otwiera się jamę brzuszną z cięcia naprzemiennego, a nie z cięcia przyprostnego, które można w razie potrzeby łatwo rozszerzyć; 5) jeżeli nie zrobiono dostatecznie szerokiego cięcia brzusznego, które pozwala na wykonanie wszelkich aktów operacyjnych wewnątrz jamy brzusznej bez wyłaniania z rany operacyjnej trzew; 6) jeżeli nie wycięto wyrostka robaczkowego techniką wyłączającą możliwość uszkodzenia tworów sąsiednich; 7) gdy podwiązano krezkę wyrostka jedwabiem zamiast katgutem; 8) gdy nie usunięto dokładnie wysięku ropnego z jamy miednicy małej; 9) gdy nie wysączkowano łożyska wyrostka: 10) gdy nie zastosowano miejscowo roztworu penicyliny i streptomycyny; 11) gdy nie rozszerzono bezpośrednio po operacji zwieracza odbytu; 12) gdy nie ogrzano łóżka przed położeniem chorego po operacji i nie nadano choremu ułożenia Rehna. [podobne: usuwanie naczynek warszawa, chlorella właściwości, psychoterapia poznawczo behawioralna warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: chlorella właściwości psychoterapia poznawczo behawioralna warszawa usuwanie naczynek warszawa