Powstanie nowego wirusa świńskiej grypy-A (H1N1) u ludzi ad 8

Cocirculation wirusa ludzkiej grypy A (H1N1), wirusa grypy A (H3N2) lub wirusa grypy B w obszarach, w których wykrywane są ludzkie przypadki zakażenia S-OIV, stanowi wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne dla klinicystów. Lekarze powinni rozważyć rozpoznanie zakażenia S-OIV u pacjentów z chorobami układu oddechowego z gorączką, poszukujących opieki na dotkniętych obszarach lub u tych, którzy podróżowali do dotkniętych obszarów. CDC opracowało panel do wykrywania RT-PCR w czasie rzeczywistym wirusa świńskiej grypy. Zgodnie z ustawą Bioshield Act z 2004 r., FDA wydała upoważnienie do stosowania w nagłych wypadkach, zezwalając na użycie tego testu przez państwowe laboratoria zdrowia publicznego w celu zareagowania na obecny wybuch choroby19. Jeśli podejrzewa się zakażenie S-OIV i wskazuje się testy diagnostyczne , klinicyści powinni otrzymać próbkę nosogardzieli, powiadomić lokalny wydział zdrowia publicznego i zorganizować próbki do przebadania pod kątem S-OIV przez panel do wykrywania RT-PCR w czasie rzeczywistym wirusa świńskiej grypy, zgodnie z lokalnymi i państwowymi wskazówkami dotyczącymi zdrowia publicznego i po rozważeniu lokalnej zdolności laboratoryjnej do badań diagnostycznych. Dostępne są dwie klasy leków antywirusowych do leczenia sezonowej grypy ludzkiej: inhibitory neuraminidazy (oseltamiwir i zanamiwir) i adamantany (rymantadyna i amantadyna). W sezonie grypowym 2008-2009 prawie wszystkie wirusy grypy ludzkiej A (H1N1) krążące w Stanach Zjednoczonych były odporne na oseltamiwir.20 Jednak analiza genetyczna i fenotypowa wskazują, że S-OIV jest wrażliwy na oseltamiwir i zanamiwir, ale jest oporny na adamantany. .21 W tej chwili nie jest znana kliniczna skuteczność przeciwwirusowego leczenia zakażenia S-OIV. Od 5 maja 2009 r. CDC zalecił, aby biorąc pod uwagę ciężkość choroby obserwowaną u niektórych pacjentów z zakażeniem S-OIV, leczenie inhibitorami neuraminidazy powinno być traktowane priorytetowo w przypadku hospitalizowanych pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem S-OIV oraz pacjentów na wysokie ryzyko powikłań grypy sezonowej. W miarę aktualizowania rekomendacji będą one publikowane na stronie internetowej CDC pod adresem www.cdc.gov/h1n1flu/recommendations.htm. FDA wydała pozwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach, które zatwierdza stosowanie oseltamiwiru do leczenia grypy u niemowląt w wieku poniżej roku (leczenie, które jest zwykle zatwierdzone dla osób w wieku roku lub starszych) i dla profilaktyki chemicznej u niemowląt w wieku powyżej 3 miesięcy wieku (profilaktyka chemiczna, która jest zwykle zatwierdzona dla dzieci w wieku roku lub starszych) .19
Środki zapobiegawcze i kontrolne dla S-OIV oparte są na naszej wiedzy na temat sezonowej grypy ludzkiej22 i rozważaniu potencjalnych sposobów przenoszenia. Od 5 maja 2009 r. CDC zaleciła, aby pracownicy służby zdrowia, którzy zapewniają bezpośrednią opiekę pacjentom ze stwierdzoną lub podejrzaną infekcją S-OIV, powinni przestrzegać środków ostrożności dotyczących kontaktów i kropel, w tym stosowania fartuchów, rękawiczek, ochrony oczu, masek na twarz, i testowane, jednorazowe respiratory N95. Ponadto, pacjenci z potwierdzoną lub podejrzaną infekcją S-OIV powinni być umieszczeni w pokoju dla jednego pacjenta z zamkniętymi drzwiami, a pomieszczenia izolacji infekcyjnej z kontrolą podciśnienia powinny być używane zawsze, gdy wykonywana jest procedura generowania aerozolu
[więcej w: mastif tybetański allegro, stomatolog kielce cennik, okulary progresywne ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: mastif tybetański allegro okulary progresywne ceny stomatolog kielce cennik