Rózne stany czynnosci naczyn odgrywaj a wiec zasadnicza role w oddawaniu ciepla

Różne stany czynności naczyń odgrywaj ą więc zasadniczą rolę w oddawaniu ciepła. Wiemy np. , że zimno działając na skórę powoduje zblednięcie skóry z powodu skurczu naczyń, gorąco zaś zaczerwienienie jako wyraz rozszerzenia naczyń. Zwężenie lub rozszerzenie naczyń dochodzi do skutku albo przez bezpośrednie działanie zimna lub ciepła na elementy kurczliwe ścianki naczyń, albo na drodze nerwowej jako tzw. odruch osiowy. Większe znaczenie posiada odruchowe działanie na ośrodek naczyniowy i zwężanie lub rozszerzanie naczyń przez nerwy układu wegetatywnego. Prócz zjawisk odruchowych może zachodzić bezpośrednie podrażnienie ośrodka naczyniowego ciepłotą krwi, która dopływa do niego – cieplejsza lub zimniejsza. W doświadczeniu na zwierzętach można uzyskać znaczne rozszerzenie naczyń błon śluzowych i skóry głowy oraz kończyn górnych przez podgrzewanie krwi w tętnicy szyjnej. Doświadczenia wykazują również, że jeżeli do podstawy mózgu wprowadzić bardzo cienkie rurki i przepuszczać przez nie wodę ciepłą lub zimną, to podczas przepuszczania ciepłej wódy wystąpi rozszerzenie naczyń na obwodzie, przepuszczanie zaś zimnej spowoduje ich zwężenie. Doświadczenie to wykazuje wrażliwość naczyniowego ośrodka nerwowego na miejscowe zmiany ciepłoty. [patrz też: wypełnienie kompozytowe cena, rtg zebow, bliznowata tkanka łączna ]

Powiązane tematy z artykułem: bliznowata tkanka łączna rtg zebow wypełnienie kompozytowe cena