Wysunieto wiec hipoteze istnienia dwóch osrodków cieplnych

Wysunięto więc hipotezę istnienia dwóch ośrodków cieplnych; położonych razem i podległych wyższemu ośrodkowi w ciele prążkowanym. Jeden z tych ośrodków jest przywspółczulny, drugi współczulny. Podrażnienie ośrodka współczulnego prowadzi do podniesienia się ciepłoty ciała przez zwiększenie się wytwarzania ciepła, w związku ze wzmożeniem przemiany materii, której intensywność związana jest z układem współczulnym, i przez zmniejszenie się oddawania ciepła z powodu zwężenia naczyń. Podrażnienie ośrodka przywspółczulnego wywołuje spadek ciepłoty przez zmniejszenie wytwarzania ciepła, w związku z obniżeniem się przemiany materii i zwiększeniem się oddawania ciepła przez rozszerzenie naczyń na obwodzie. Ośrodek współczulny i przywspółczulny regulacji ciepła są więc ośrodkami antagonistycznymi i wykazano je przez wprowadzenie zwierzętom różnych jadów wegetatywnych. Mianowicie jady podrażniające układ współczulny podnoszą ciepłotę ciała, jady zaś podrażniające układ przywspółczulny – obniżają ją. Że układ wegetatywny odgrywa wybitną rolę w regulacji ciepłoty, można się przekonać także na podstawie analizy krzywej gorączkowej ludzi chorych na dur plamisty w oparciu o nowoczesną patogenezę duru plamistego. [hasła pokrewne: dialab wyniki, stomatolog kielce cennik, lecytyna w kosmetyce ]

Powiązane tematy z artykułem: dialab wyniki lecytyna w kosmetyce stomatolog kielce cennik