Zalamek T jest koncowym zalamkiem komorowym, odpowiadajacym czasowi wygasania pradów czynnosciowych w miesniach komór

Załamek T jest końcowym załamkiem komorowym, odpowiadającym czasowi wygasania prądów czynnościowych w mięśniach komór. Załamka, który by uwydatniał czynność węzła zatokowego ani załamka oznaczającego wygasanie prądów czynnościowych w przedsionkach w elektrokardiogramie człowieka nie ma. Czas trwania załamka P określa czas przewodzenia przedsionkowego, P-Q jest okresem elektrołocznym, przedsionkowym. Trwa on od początku pobudzenia elektrycznego przedsionków (P) do początku pobudzenia elektrycznego komór CQ, jest zatem miarą przewodzenia przedsionkowo komorowego. Mierzy się go cyrklem mierniczym na elektrokardiogramie od początku załamka P do początku załamka Q, a jeżeli załamek Q nie jest wykształcony, to do początku załamka R. Czas trwania P-Q wynosi 0,10-0,18 sekundy, średnio 0,14, sekundy. Przy znacznie przyśpieszonej czynności serca już P-Q wynoszące 0,17-0,18 sekundy musi nasuwać na myśl zaburzenie przewodzenia przedsionkowo-komorow ego. P-Q nieraz bywa niejednakowo długi w trzech odprowadzeniach kończynowych. W tych przypadkach bierze się pod uwagę okres najdłuższy. [podobne: stomatolog kielce cennik, psychoterapia poznawczo behawioralna warszawa, dentysta kraków sobota ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta kraków sobota psychoterapia poznawczo behawioralna warszawa stomatolog kielce cennik