Ambulatoryjna kontrola glikemiczna z bioniczna trzustka w cukrzycy typu 1 AD 10

Mniejsza była zmienność wokół średniej wartości poziomu glukozy w przypadku ciągłego monitorowania podczas okresu bioniczno-trzustkowego niż podczas okresu kontrolnego, szczególnie w nocy. Po automatycznej adaptacji przez bioniczną trzustkę średni poziom glukozy w ciągłym monitorowaniu był znacząco niższy w dniach od 2 do 5 niż w dniu 6 (142 – 12 vs. 169 – 31 mg na decylitr [7,9 – 0,7 vs. 9,4 – 1,7 mmol na litr], P <0,001); w okresie kontrolnym nie było znaczącej różnicy (P = 0,72).
W dniach od 2 do 5 okresu bioniczno-trzustkowego, w porównaniu z okresem kontrolnym, średni poziom glukozy w ciągłym monitorowaniu był niższy (142 ? 12 vs 158 ? 27 mg na decylitr [7,9 ?- 0,7 vs. 8,8 – 1,5 mmol na litr], P = 0,004) i odsetek czasu z poziomem glukozy pomiędzy 70 a 180 mg na decylitr był wyższy (75,9 – 7,9% w porównaniu z 64,5 ? 14,1%, P <0,001); odsetek czasu z poziomem glukozy poniżej 70 mg na decylitr był podobny (odpowiednio 3,1% i 4 ,9%, P = 0,05), podobnie jak odsetek czasu z poziomem glukozy poniżej 60 mg na decylitr (1,3% i 2,2% odpowiednio: P = 0,19) (tabela 2). Podczas okresu nocnego występowały wyraźniejsze różnice między okresem bioniczno-trzustkowym a okresem kontrolnym w średnim stężeniu glukozy przy ciągłym monitorowaniu (124 ? 11 vs. 157 ? 36 mg na decylitr [6,9 ? 0,6 vs. 8,7 ? 2,0 mmol na litr], P <0,001) i czasu z poziomem glukozy pomiędzy 70 a 180 mg na decylitr (86,9 ? 8,1% w porównaniu z 66,7 ? 19,9%, P <0,001), ale nie było znaczącej różnicy między czas z poziomem glukozy poniżej 70 mg na decylitr (odpowiednio 2,6% i 4,0%, P = 0,16)).
Celem terapeutycznym amerykańskiej cukrzycy w kontrolowaniu glikemii u młodzieży jest poziom hemoglobiny glikowanej wynoszący 7,5%, 29, co odpowiada średniemu poziomowi glukozy 168 mg na decylitr (9,3 mmol na litr). Średni poziom glukozy w ciągłym monitorowaniu był poniżej. ten próg wystąpił u 31 z 32 pacjentów w dniach od 2 do 5 okresu bioniczno-trzustkowego, w porównaniu z 23 z 32 pacjentów w okresie kontrolnym.
Insulina i Glukagon Dawki i inne wyniki
Średnia całkowita dzienna dawka insuliny podczas okresu bioniczno-trzustkowego wynosiła 0,82 ? 0,16 jednostki na kilogram dziennie (zakres od 0,41 do 1,13) i była podobna do średniej dawki podczas okresu kontrolnego (0,79 ? 0,17 jednostki na kilogram dziennie, P = 0,27) (Figura 4D). Podobnie podobne były średnie dzienne wartości spożycia węglowodanów (odpowiednio 247 ? 79 i 264 ? 69 g na dzień, P = 0,08). Średni procent insuliny podawany w postaci zautomatyzowanego, adaptacyjnego bolusa do podawania pokarmu wynosił 26% dziennej dawki całkowitej i 41% insuliny nonbasalnej w dniach od 2 do 5 [podobne: stomatolog dla dzieci warszawa, usg narządu ruchu, dialab wyniki ]

Powiązane tematy z artykułem: dialab wyniki stomatolog dla dzieci warszawa usg narządu ruchu