Cieplota zwierzecia

Ciepłota zwierzęcia obniża się wtedy przy niskiej ciepłocie otaczającego powietrza i odwrotnie – podwyższa się przy wysokiej ciepłocie otoczenia. W ciepłocie niskiej otaczającego powietrza następuje śmierć w związku z ochłodzeniem, w ciepłocie zaś wysokiej – śmierć zwierzęcia powstaje wskutek przegrzania ustroju. Zaburzenia regulacji ciepła według dalszych badań związane są z guzem popielatym (tuber cinereum) i jego otoczeniem; . guz ten należy uważać za ośrodek regulacji ciepła. Należy zwrócić uwagę, że w guzie popielatym znajduje się, według różnych autorów, dużo innych jeszcze ośrodków nadrzędnych, jak regulacji naczyń, oddychania, wydzielania potu, przemiany materii białkowej, tłuszczowej, kwasów nukleinowych, węglowodanowej i wodnej. Te ośrodki powodowałyby chemiczną ; regulację ciepła, to znaczy związaną z wytwarzaniem ciepła. Fizyczna natomiast regulacja ciepła związana jest, przede wszystkim z pod wzgórzem (hypothalamus). Istnienie licznych ośrodków biorących udział w regulacji ciepła nie jest dostatecznie uzasadnione. [podobne: mastif tybetański allegro, usg narządu ruchu, okulary progresywne ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: mastif tybetański allegro okulary progresywne ceny usg narządu ruchu