Niepozadanych objawów dzialania ubocznego nie spostrzegano

Niepożądanych objawów działania ubocznego nie spostrzegano. Badanie radiologiczne żył, tzw. flebografia, ułatwia wczesne rozpoznanie zakrzepów żylnych wraz z określeniem ich siedziby i rozległości i pozwała przez to wcześnie zastosować właściwe leczenie. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadkach obrzęku goleni niejasnego pochodzenia. Zasada flebografii polega na zdjęciu promieniami rentgenowskimi po bezpośrednim lub pośrednim wprowadzeniu środka cieniującego do odpowiedniej żyły. W metodzie pośredniej środek taki wstrzykuje się do tętnicy np. udowej i rentgenogram sporządza się w tym momencie, gdy lek przejdzie już do żyły. Ujemną stronę tej metody stanowi słabe uwidocznianie się żył wskutek rozcieńczenia kontrastu. W metodzie bezpośredniej dla uwidocznienia żył goleni poleca się wytworzyć zastój żylny przez założenie opaski na udzie a następnie do odsłonionej żyły obwodowej najlepiej, brzeżnej środkowej lub bocznej (v. marginali s medialis s. lateralis) wstrzykuje się środek cieniujący i zdjęcia sporządza się w 30, 40 i 60 sekund od ukończenia zabiegu. W warunkach prawidłowych na rentgenogramach uwidoczniają się jedynie żyły głębokie, natomiast obraz żył powierzchownych uzyskuje się tylko w przypadkach niedrożności żył głębokich. Dla zbadania żył miednicy środek cieniujący wstrzykuje się do dużej żyły odpiszczelowej (v. saphena magna) i zdjęcia wykonywa się w 5-20 sekund po zabiegu. [hasła pokrewne: poradnia psychologiczna wrocław, usg narządu ruchu, decylitr ]

Powiązane tematy z artykułem: decylitr poradnia psychologiczna wrocław usg narządu ruchu