Odcinek od konca zalamka P do zalamka Q przebiega w linii izoelektrycznej

Odcinek od końca załamka P do załamka Q przebiega w linii izoelektrycznej. Czas trwania QRS (od początku załamka Q do końca załamka S) jest miarą przewodzenia śródkomorowego i międzykomorowego. Wynosi on średnio 0,08 sekundy. Odcinek S-T odpowiada okresowi równoważenia się sił elektromotorycznych komór. Przebiega on w linii izoelektrycznej, czasami powyżej tej linii, nie przekraczając jednak 1 mm, lub poniżej do 0,5 mm. Czas trwania wynosi do 0,12 sekundy. Długość elektrycznego pobudzenia komór (Q-T) zależy od częstości skurczów serca w miarę przyśpieszenia czynności serca Q-T skraca się głównie kosztem czasu trwania S-T. W stanach fizjologicznych czas trwania Q-T waha się najczęściej w granicach 0,35-0,37 sekundy. Czas trwania p-p odpowiada jednej ewolucji serca. W praktyce oblicza się go przez oznaczanie czasu od szczytu załamka do szczytu następnego załamka R (R-R), te, bowiem załamki, jako przeważnie dobrze wykształcone są dogodniejsze dla mierżenia odległości między nimi. W okresie T bywa czasami załamek U. Pochodzenia ani znaczenia jego dotychczas nie wyjaśniono. Typy. Elektryka diagramów prawidłowych. [patrz też: psychoterapia poznawczo behawioralna warszawa, decylitr, lecytyna w kosmetyce ]

Powiązane tematy z artykułem: decylitr lecytyna w kosmetyce psychoterapia poznawczo behawioralna warszawa