Powstanie nowego wirusa świńskiej grypy-A (H1N1) u ludzi ad

Jak określono w protokole badania, próbka została następnie wysłana do laboratorium referencyjnego w celu przeprowadzenia dalszych badań i stwierdzono, że jest dodatnia w odniesieniu do wirusa grypy A, ale jest negatywna zarówno dla ludzkich podtypów H1 i H3, z wykorzystaniem odwrotnej transkryptazy w czasie rzeczywistym. test reakcji łańcuchowej polimerazy (RT-PCR). 15 kwietnia CDC otrzymało próbkę kliniczną i zidentyfikowało nowego wirusa grypy A (H1N1) pochodzenia świńskiego. W tym samym dniu CDC powiadomiło Departament Zdrowia Publicznego w Kalifornii, a dochodzenie epidemiologiczne zostało zainicjowane przez urzędników państwowych i lokalnych wydziałów służby zdrowia oraz urzędników zajmujących się zdrowiem zwierząt. Odkryto, że wirusowy wirus zawiera geny z trójskontrolowanych wirusów grypy świń, o których wiadomo, że krążą wśród stad świń w Ameryce Północnej oraz dwa geny kodujące neuraminidazę i białka macierzy, które są najbardziej zbliżone do genów wirusów uzyskanych od chorych świń w Eurazji. , zgodnie z wynikami dostępnymi w GenBank. W dniu 28 marca 2009 r. W hrabstwie Imperial w Kalifornii 9-letnia dziewczynka (Pacjent 2) bez powiązania epidemiologicznego z Pacjentem miała początek kaszlu i gorączki. Dwa dni później została zabrana do ambulatorium, który uczestniczył w projekcie nadzoru grypy. W klinice pobrano wymaz z nosogardzieli. Pacjent 2 był leczony klawulanianem amoksycyliny i miała powikłanie bez powikłań. Próbka nosogardzieli została wysłana do Centrum Badań nad Zdrowiem Marynarki w San Diego, gdzie zidentyfikowano wirusa grypy A, którego nie można podać podtypu. Próbkę wysłano do CDC, gdzie otrzymano ją 17 kwietnia, i zidentyfikowano nowego wirusa grypy A (H1N1) pochodzenia świńskiego. Genotyp wirusa był podobny do wirusa wyizolowanego z próbki pobranej od Pacjenta 1. 17 kwietnia oba przypadki zgłoszono Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zgodnie z postanowieniami Międzynarodowych przepisów zdrowotnych.
Badanie epidemiologiczne pacjentów i 2 wykazało, że żaden pacjent nie miał ostatnio kontaktu z świnią. Zgodnie z protokołem identyfikacja tych dwóch epidemiologicznie niepowiązanych pacjentów z nowatorską infekcją S-OIV skłoniła CDC do powiadomienia państwowych i lokalnych wydziałów zdrowia, które rozpoczęły badania przypadków i zaimplementowały wzmocniony nadzór nad wirusami grypy A, których nie można podtypować. CDC wydała zalecenia dla klinicystów, prosząc je o rozważenie rozpoznania zakażenia S-OIV u pacjentów z ostrą chorobą układu oddechowego z gorączką, którzy spełniali następujące kryteria: przebywanie w miejscu, w którym stwierdzono potwierdzone przypadki zakażenia człowieka S-OIV, historia podróży do takich obszarów lub kontakt z chorymi z tych obszarów w ciągu 7 dni przed wystąpieniem choroby. Jeśli podejrzewano zakażenie S-OIV u pacjenta, klinicyści zostali poproszeni o pobranie wymazu z nosogardzieli od pacjenta i skontaktowanie się z ich stanem i lokalnymi wydziałami zdrowia w celu ułatwienia wstępnego testowania próbki za pomocą testu RT-PCR w stanie zdrowia publicznego laboratorium. Państwowe laboratoria zdrowia publicznego zostały poproszone o przesłanie wszystkich próbek uznanych za wirusy grypy A, których nie można podać do CDC w celu dalszego badania
[więcej w: ginekolog na nfz gdańsk, rtg zebow, okulary progresywne ceny ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog na nfz gdańsk okulary progresywne ceny rtg zebow