Promieniowanie plus Procarbazine, CCNU i winkrystyna w glejakach o niskim stopniu złośliwości cd 5

Znaki zaznaczenia oznaczają ocenzurowane dane. Było zbyt mało zdarzeń wśród pacjentów bez mutacji R132H w genie dehydrogenazy izocytanu (IDH1), aby ocenić związek z leczeniem. Zgodnie z tym, co odnotowano w poprzednim raporcie, 7 pacjentów otrzymujących radioterapię i chemioterapię miało dłuższy czas przeżycia bez progresji niż ci, którzy otrzymywali samą radioterapię (ryc. 2A). Średni czas przeżycia bez progresji choroby wynosił 10,4 lat (95% przedział ufności [CI], 6,1 nie został osiągnięty) wśród pacjentów w grupie otrzymującej radioterapię plus chemioterapia w porównaniu do 4,0 lat (95% CI, 3,1 do 5,5) wśród osób, które otrzymały samą radioterapię (współczynnik ryzyka progresji lub śmierci choroby, 0,50; P <0,001). Wskaźnik przeżycia bez progresji po 5 latach wynosił 61% (95% CI, od 53 do 70) wśród pacjentów, którzy otrzymali radioterapię i chemioterapię w porównaniu do 44% (95% CI, 35 do 53) wśród osób, które otrzymały samą radioterapię; odpowiednie stawki po 10 latach wyniosły 51% (95% CI, 42 do 59) wobec 21% (95% CI, 14 do 28). Wydaje się, że nie było różnicy między grupami w przeżyciu bez progresji w ciągu pierwszych 2 lat po randomizacji; jednak różnica stała się widoczna, gdy około 25% pacjentów miało progresję choroby, a różnica nadal wzrastała z upływem czasu.
W eksploracyjnej analizie przeżycia bez progresji według indywidualnego typu histologicznego, pacjenci, którzy otrzymali radioterapię i chemioterapię, mieli wyraźnie dłuższy czas przeżycia bez progresji niż pacjenci, którzy otrzymywali samą radioterapię, niezależnie od typu histologicznego (Figura 2B, 2C i 2D ). W drugiej eksploracyjnej analizie podgrupy przeżycia wolnego od progresji według statusu mutacji IDH1 R132H, pacjenci z nowotworowymi mutacjami IDH1 R132H mieli znacznie dłuższe przeżycie wolne od progresji niż pacjenci bez mutacji (P = 0,003) (ryc. S1A w dodatkowym dodatku ), niezależnie od leczenia. Wśród pacjentów z nowotworowymi mutacjami IDH1 R132H, osoby z grupy, które otrzymały radioterapię i chemioterapię, miały dłuższy czas przeżycia bez progresji niż osoby, które otrzymały samą radioterapię (P <0,001) (Figura 2E). Liczba zdarzeń wśród pacjentów bez mutacji R132H IDH1 była zbyt mała, aby określić związek z efektem leczenia w tej podgrupie.
W wielozmiennej analizie przeżycia wolnego od progresji w roku obserwacji następujące czynniki zostały uznane za korzystne zmienne prognostyczne: radioterapia i chemioterapia (współczynnik ryzyka dla porównania z samą radioterapią, 0,24; 95% CI, 0,12 do 0,45 ; P <0,001), wyniki histopatologiczne oligodendrygramu (współczynnik ryzyka dla porównania z oligoastrocytoma, 0,58; 95% CI; 0,34-0,98; P = 0,04; współczynnik ryzyka dla porównania z gwiaździakiem; 0,50; 95% CI; 0,26 do 0,95; ; P = 0,04) i mutacja R1HH IDH1 (współczynnik ryzyka dla porównania bez mutacji R132H IDH1, 0,58, 95% CI, 0,36 do 0,93, P = 0,02) (tabela S3A w dodatkowym dodatku). Mutację IDH1 R132H zidentyfikowano jako niezależną zmienną prognostyczną.
Ogólne przetrwanie
Ryc. 3. Ryc. 3. Przeżycie całkowite według grupy leczenia. Wszystkie wskaźniki ryzyka w analizach przeżycia całkowitego dotyczą śmierci, a wszystkie wartości P są dwustronne.
[przypisy: aa warszawa, bliznowata tkanka łączna, stomatolog dla dzieci warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: aa warszawa bliznowata tkanka łączna stomatolog dla dzieci warszawa