Stowarzyszenie Epsteina-Barra z guzami gładkokomórkowymi występującymi po transplantacji narządów cd

Zastosowano sondę EBV EBER-1 (EBER), sondę złożoną z 30 par zasad, która rozpoznaje region genomu EBV transkrybowany w utajonych, zainfekowanych komórkach. Preparaty inkubowano w 95 ° C przez 10 minut i 37 ° C przez noc, po czym przemyto nasyconymi roztworami cytrynianu sodu i poddano działaniu streptawidyny i peroksydazy (Boehringer-Mannheim, Indianapolis). Kolor został uzyskany przez 3-amino-9-etylokarbazol i barwienie kontrastowe hematoksyliną. Analizę immunohistochemiczną dla specyficznej dla mięśni aktyny i hybrydyzacji in situ dla EBER przeprowadzono w tandemie na próbkach od Pacjenta 3.
Hybrydyzacja in situ dla chromosomu Y.
Uszkodzone formalnie, skrawki zatopione w parafinie alloprzeszczepu nowotworu i wątroby od Pacjenta (które otrzymały niedopasowane pod względem płci przeszczep) zostały zamontowane na szklanych szkiełkach powlekanych 3-aminopropylotrietoksysilanem, deparafinizowane, trawione pepsyną i odwodnione. Zastosowano biotynylowaną sondę DNA o wielkości 3,4 kb swoistą dla chromosomu Y, która rozpoznaje sekwencję powtórzeń w heterochromatynie ludzkiego chromosomu Y13. Preparaty inkubowano w 95 ° C przez 15 minut i 42 ° C przez noc, po czym przemyto formamidem i nasycono nasyconymi roztworami cytrynianu sodu. Skrawki zrównoważone solą fizjologiczną buforowaną fosforanem inkubowano w podłożu w temperaturze pokojowej przez 30 minut. Kolor został wyprowadzony przez diaminobenzydynę. Preparaty wybarwiono eozyną, ponownie uwodniono, barwiono zielenią metylową, odwodniono i oczyszczono w ksylenie i nałożono na nie szkiełka nakrywkowe. Jako kontrolę badano równolegle tkankę migdałową u dziewcząt i chłopców.
Analiza immunohistochemiczna dla antygenów HLA
Skrawki tkanki od Pacjenta 2, które zostały zamrożone w mieszaninie Optymalnego Cięcia-Temperatury zostały zamontowane na szkiełkach potraktowanych silanem, utrwalone w zimnym acetonie, umieszczone w wilgotnej komorze i inkubowane z blokerami – awidyna i biotyna (wektor), białko środek blokujący (Shandon-Lipshaw-Immunon, Pittsburgh) i normalną surowicę (wektor). Zastosowano mysie, antyludzkie przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko antygenom HLA specyficznym wobec dawcy i biorcy, jak określono przez typowanie HLA za pomocą zależnego od dopełniacza testu limfocytotoksyczności (standardową metodę stosowaną przez National Institutes of Health), a szkiełka inkubowano z Antygeny HLA i przeciwciała wtórne, roztwór awidyna-biotyna-peroksydaza, 3-amino-9-etylokarbazol i hematoksylina.
Analiza cytogenetyczna
Komórki nowotworowe z masy zaotrzewnowej uzyskane podczas sekcji zwłok od Pacjenta 2 hodowano i opasywano zgodnie z metodą Klingera, 14 z analizą 20 komórek w metafazie, które częściowo trawiono trypsyną i barwiono barwnikiem Giemsy. Tkanka od Pacjenta nie była dostępna do analizy; komórki nowotworowe od Pacjenta 3 miały przerost bakterii.
Oczyszczanie, hybrydyzację i analizę DNA metodą Southern blot przeprowadzono jak opisano uprzednio
Wyniki
Mikroskopia świetlna
Ryc. 1. Rycina 1. Fotomikrografie światła (panel A) i elektronu (panel B) Fotomikrografie tkanki nowotworowej z alloprzeszczepu wątroby pacjenta 1. Jak można zobaczyć w panelu A, guz składa się z pęczków komórek wrzecionowatych o wydłużonych jądrach
[patrz też: mastif tybetański allegro, dialab wyniki, rtg zebow ]

Powiązane tematy z artykułem: dialab wyniki mastif tybetański allegro rtg zebow