Tłumienie wydzielania melatoniny u niektórych niewidomych pacjentów poprzez ekspozycję na jasne światło czesc 4

Wszyscy pacjenci zgłosili, że nie mieli świadomego postrzegania światła, a kiedy obserwowano ich na czasie, ich zachowanie było zgodne z podejściem osoby całkowicie ślepej. Najjaśniejsze światło pośredniego oftalmoskopu nie powodowało zwężenia źrenic, chociaż zmętnienie rogówki uniemożliwiło badanie źrenic u trzech pacjentów. Nie wykryto reakcji elektroretinograficznych na rozbłyski jasnego światła w granicach czułości (0,05 do 0,10 .V), z wyjątkiem pacjenta 3. Pacjenci 3, 5, 7 i 8 nie mieli wykrywalnych potylicznych potencjałów wywołanych wzrokowo. Pacjent nie miał widocznych potencjałów wywołanych wzorami o dowolnej wielkości w wieku 18 lat, co było zgodne z jego dokumentacją medyczną od 6 roku życia; ale bodziec rozproszonego błysku stroboskopowego wywołał nienormalny, ale powtarzalny potencjał wywołany potylicą (nieobecny w zapisach kontrolnych, gdy oczy były chronione przed bodźcem) w obu oczach w wieku 18 lat (kiedy wszedł do badania) i jedno oko w wieku 21 lat. Podobnie, pacjent 9 miał nieprawidłowy potencjał potyliczny wywołany w jednym oku w odpowiedzi na rozproszony błysk stroboskopowy. Historia zaburzeń snu i budzenia
Pacjenci 1, 2 i 3 nie stwierdzili żadnych trudności ze snem (Tabela 1). Pacjenci od 4 do 9 zgłaszali cykliczne trudności, z napadami bezsenności lub nadmierną sennością w ciągu dnia naprzemiennie z okresami remisji. Pacjenci 10 i 11 odnotowywali przerywane ciężkie zaburzenia snu, z miesiącami lub latami niewystarczającego snu i słabą czujnością w ciągu dnia, po których następowały długie okresy remisji.
Test tłumienia melatoniny
U wszystkich sześciu zdrowych osób obserwowano zmniejszenie stężenia melatoniny w osoczu w odpowiedzi na jasne światło (ryc. 1, górny panel). Stężenie melatoniny w osoczu w końcowych 60 minutach ekspozycji na jasne światło było średnie (. SD) o 66 . 15 procent poniżej odpowiednich stężeń 24 godziny wcześniej. Trzydzieści do 90 minut po powrocie do słabego światła stężenia melatoniny wzrosły do 35 . 6 procent poniżej odpowiednich wartości linii podstawowej.
Rycina 2. Rycina 2. Wzorce sen-czuwanie i stężenia melatoniny w osoczu u dwóch niewidomych pacjentów. Panel A przedstawia wzór snu i czuwania zgłaszany przez 70-letniego niewidomego pacjenta (Pacjent 5) podczas 78 kolejnych dni badania. Wyniki są przedstawiane podwójnie, a kolejne dni są wyświetlane obok siebie i poniżej. Czas zegara jest wyświetlany na osi poziomej. Stałe linie poziome wskazują epizody snu zapisane w dzienniku pacjenta przechowywanym w domu, linie przerywane przedstawiają brakujące dane, a otwarte słupki oznaczają stałe rutyny podczas ocen laboratoryjnych. Nachylenie analizy regresji (linia przerywana) przez dopasowany minimalny zakres temperatur (krzyże) reprezentuje szacowany okres endogenicznego cyklu temperatury dobowej (24,5 godziny).
Panel B pokazuje wyniki testu supresji melatoniny u Pacjenta 5. Natężenie światła było mniejsze niż 0,02 luksa podczas zaplanowanych epizodów snu (pręty stałe), 10 do 15 luksów podczas stałej procedury (kreskowany pasek) i około 10 000 luksów podczas ekspozycja na jasne światło (otwarta kolumna). Stężenie melatoniny w osoczu pozostawało podwyższone pomimo jasnego światła.
Panel C pokazuje wzór snu i czuwania zgłaszany przez 21-letniego niewidomego pacjenta (Pacjenta 1) podczas 88 kolejnych dni badania; symbole są jak w panelu A
[podobne: dialab, mastif tybetański allegro, usg narządu ruchu ]

Powiązane tematy z artykułem: dialab mastif tybetański allegro usg narządu ruchu