W odprowadzeniach jednobiegunowych elektrode obojetna umieszcza sie w tzw. koncówce wspólnej

W odprowadzeniach jednobiegunowych elektrodę obojętną umieszcza się w tzw. końcówce wspólnej, w której potencjał równa się prawie zeru. W odprowadzeniach jednobiegunowych przedsercowych końcówką wspólną jest punkt, utworzony przez połączenie trzech elektrod kończynowych, mianowicie dwóch z przedramion i jednej z lewej goleni. Elektrodę czynną umieszcza się w tych odprowadzeniach w punktach, które podałem dla CFI, GF2, CF3, CFI, CF5 i CF6. Znakami umownymi odprowadzeń przedsercowych jednobiegunowych są, zależnie od miejsca odprowadzenia prądu: aV1, aV2, aV3 itd. V jest skrótem słowa Voltage. W odprowadzeniach jednobiegunowych kończynowych elektrodę czynną w odprowadzeniu a VR umieszcza się na prawej kończynie górnej, w odprowadzeniu a VL – na lewej górnej kończynie, w odprowadzeniu a VF – na lewej dolnej kończynie, elektrodą zaś nieczynną jest końcówka wspólna, powstała w odprowadzeniu a VR przez połączenie elektrod z lewej ręki i lewe j nogi, w odprowadzeniu a VL – elektrod z prawej ręki i lewej nogi. W odprowadzeniu AVF – elektrod z obu rąk. W odprowadzeniu a VR wszystkie załamki elektrokardiogramu są skierowane ku dołowi, w odprowadzeniu a VF – ku górze a w odprowadzeniu a VL zespół komorowy QRS i załamek T są dodatnie, tzn. są skierowane ku górze od linii izoelektrycznej, mogą jednak być i ujemne (skierowane ku dołowi. Odprowadzenia jednobiegunowe kończynowe umożliwiają dokładne ustalenie położenia osi elektrycznej serca. [patrz też: rtg zebow, usg narządu ruchu, rowerek biegowy allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: rowerek biegowy allegro rtg zebow usg narządu ruchu