Wpływ dostępności przezcewnikowej wymiany zastawki aortalnej na praktykę kliniczną cd 5

Wyniki te były ogólnie spójne we wszystkich grupach wiekowych (ryc. 2), chociaż tendencja śmiertelności wewnątrzszpitalnej w przypadku chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej u pacjentów w wieku 85 lat lub starszych była nieco niestabilna z powodu małej i malejącej liczby pacjentów. W 2013 r. Śmiertelność wewnątrzszpitalna z TAVR była taka sama jak w przypadku chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej wśród pacjentów w wieku od 80 do 84 lat (4,4% w obu grupach), pomimo różnicy ryzyka (oszacowany EuroSCORE, 9,9% dla pacjentów poddanych operacji wymiany zastawki aortalnej w porównaniu do 22,4% u pacjentów poddawanych TAVR). Wśród najmłodszych pacjentów chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej pozostawała w 2013 r. Lepsza niż TAVR w odniesieniu do śmiertelności wewnątrzszpitalnej (1,4% w porównaniu z 5,5%). Z czasem TAVR obserwowano jednak zmniejszenie śmiertelności, szczególnie w najmłodszej grupie wiekowej (z 9,2% w 2009 r. Do 5,5% w 2013 r.).
Komplikacje
Ogólnie rzecz biorąc, częstości udokumentowanych powikłań różniły się znacznie pomiędzy tymi dwiema procedurami (Tabela 3). Trwałe wszczepienie stymulatora było najczęściej zgłaszanym powikłaniem TAVR i występowało znacznie częściej niż w przypadku chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej (17,7% w porównaniu z 4,0%, P <0,001). Wskaźniki uderzeń były również wyższe w przypadku TAVR niż w przypadku chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej (2,5% w porównaniu z 1,8%, P <0,001), podobnie jak ogólny wskaźnik ostrego uszkodzenia nerek (5,5% w porównaniu z 3,0%, P <0,001). Powikłania krwawienia występowały częściej w przypadku chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej (14,0%, vs. 8,2% przy TAVR; P <0,001).
Wskaźniki powikłań zwykle z czasem ulegały zmniejszeniu w obu grupach (szczegóły podano w Tabeli Wśród pacjentów poddanych TAVR wystąpiły istotne zmiany w odsetku krwawień (z 9,0% w 2007 r. Do 6,4% w 2013 r., P <0,001) oraz wszczepienia stymulatora (z 22,2% w 2007 r. Do 15,6% w 2013 r., P <0,001 ). Wskaźniki udaru i ostrego uszkodzenia nerek również spadły, ale obniżki nie były znaczące (udar mózgu: od 3,5% w 2007 r. Do 2,6% w 2013 r., P = 0,12, ostra niewydolność nerek: od 5,6% w 2007 r. Do 5,2% w 2013 r., P = 0,84). Podobne tendencje obserwowano u pacjentów poddawanych chirurgicznej wymianie zastawki aortalnej, ze znacznym spadkiem wskaźnika udaru, krwawienia i implantacji stymulatora. Częstość występowania ostrego uszkodzenia nerek z chirurgiczną wymianą zastawki aortalnej wzrosła z czasem (z 2,4% w 2007 r. Do 3,8% w 2013 r., P <0,001).
Śmiertelność wewnątrzszpitalna była zazwyczaj zwiększona wśród pacjentów z poważnymi powikłaniami związanymi z zabiegiem (Tabela 3). Wśród pacjentów poddawanych TAVR, ostre uszkodzenie nerek było związane z największym wzrostem ryzyka zgonu wśród wszystkich głównych powikłań (nieskorygowany iloraz szans dla porównania z pacjentami, którzy nie mieli ostrego uszkodzenia nerek, 12,06, 95% przedział ufności [CI ], 10,82 do 13,46; P <0,001). Ten wzrost ryzyka pozostawał istotny po dostosowaniu do wyjściowej charakterystyki pacjentów, szczegółów proceduralnych i innych powikłań (iloraz szans, 7,24; 95% CI, 6,39 do 8,20; P <0,001). Zarówno udar, jak i krwawienie również zwiększyły skorygowane ryzyko zgonu; stałe wszczepienie stymulatora nie [hasła pokrewne: aa warszawa, bliznowata tkanka łączna, poradnia psychologiczna wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: aa warszawa bliznowata tkanka łączna poradnia psychologiczna wrocław