Wpływ dostępności przezcewnikowej wymiany zastawki aortalnej na praktykę kliniczną cd 6

Podobne obserwacje odnotowano u pacjentów poddawanych operacji wymiany zastawki aortalnej. Dyskusja
Przedstawiamy tutaj ogólnopolskie i współczesne dane na temat wyników w szpitalu dla izolowanego TAVR (32 581 zabiegów) i chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej (55 992 procedury) w Niemczech w latach 2007-2013. W tym okresie nastąpił wyraźny wzrost liczby procedur TAVR jednocześnie ze stosunkowo niewielkim spadkiem liczby zabiegów chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej, głównie u najstarszych pacjentów iu osób z najwyższym ryzykiem. Ponadto odsetek wykonywanych zabiegów TAVR u najmłodszych pacjentów (<75 lat) pozostawał niezmiennie niski, a we wszystkich grupach wiekowych szacowane wartości logistyczne EuroSCORE były istotnie wyższe u pacjentów poddawanych TAVR niż u osób poddawanych operacji wymiany zastawki aortalnej .
Dane wskazują na znaczące tendencje w kierunku poprawy wyników zarówno w przypadku TAVR, jak i chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej. Spadek śmiertelności wewnątrzszpitalnej w grupie poddawanej TAVR wynikał prawdopodobnie z kombinacji czynników, w tym efektu krzywej uczenia się na temat umiejętności proceduralnych i poprawy doboru pacjentów i opieki, a także postępów w opracowywaniu urządzeń. W grupie poddanej chirurgicznej wymianie zastawki aortalnej poprawa wyników prawdopodobnie wynikała częściowo z zamiany chirurgicznego na TAVR u pacjentów wysokiego ryzyka. Zmniejszenie częstości wszczepiania implantu stymulatora u pacjentów poddawanych TAVR może odzwierciedlać częstsze stosowanie urządzeń rozszerzalnych balonami niż urządzenia samorozszerzające się, ale uzyskane dane nie wskazują na typ urządzenia, które było używane w każdej procedurze. Zmniejszone krwawienie może być konsekwencją systemów podawania o niższym profilu (tj. O mniejszych rozmiarach osłonki) i rzadszego stosowania chirurgicznego cięcia w celu dostępu naczyniowego.
Na podstawie danych z prospektywnego niemieckiego rejestru zaworów aortalnych, które obejmowały operacyjną wymianę zastawki aortalnej i procedury TAVR przeprowadzone na 78 stanowiskach (13 680 zabiegów), 8,9 śmiertelność wewnątrzszpitalna była nieco niższa dla obu grup niż w przypadku szpitala śmiertelność w naszym badaniu (2,1% w porównaniu do 2,8% w przypadku chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej i 5,9% w porównaniu z 6,5% w przypadku TAVR), podobnie jak wskaźniki udaru i wszczepienia stymulatora. Te rozbieżne ustalenia mogą wynikać z różnic w metodach zbierania danych i definicji, ale mogą również wskazywać na systematyczne różnice w objętych nimi populacjach. Dość szeroki zakres śmiertelności wewnątrzszpitalnej odnotowano w przypadku TAVR w innych opublikowanych rejestrach i badaniach (9,7% we francuskim rejestrze Aortic National CoreValve i Edwards [FRANCE 2] po 30 dniach, 10,4% w europejskim rejestrze Sentinel Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej, 11,1% w brytyjskim rejestrze przetoczeń zastawki aortalnej, 12 i 5,5% w towarzystwie chirurgów klatki piersiowej – American College of Cardiology Transcuheter Valve Therapy Registry 13). Na podstawie danych z USA z 2011 r. Śmiertelność wewnątrzszpitalna wśród pacjentów poddawanych chirurgicznej wymianie zastawki aortalnej z pomostem aortalno-wieńcowym (CABG) lub bez (CABG) (3,8%), a także 30-dniowa umieralność wśród pacjentów poddawanych zabiegowi aorty chirurgicznej Zastąpienie zastawki bez CABG (3,5%) było nieznacznie wyższe niż śmiertelność wewnątrzszpitalna w naszej populacji badawczej.14 Różnice te są prawdopodobnie również konsekwencją różnic w gromadzeniu danych i populacjach badawczych
[więcej w: dentysta kraków sobota, usg narządu ruchu, stomatolog dla dzieci warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta kraków sobota stomatolog dla dzieci warszawa usg narządu ruchu